نوشابه ورزشی

چه موقع باید نوشابه ورزشی را به جای آب انتخاب کنیم؟

folder_openتغذیه ورزشی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
انتخاب نوشابه ورزشی هنگام هر رویداد با شدت متوسط یا شدیدی که بیش از یک ساعت طول می کشد برای عملکرد مفید است. مطالعات زیادی نشان داده اند که نوشابه های ورزشی حاوی ۴۰ تا ۸۰ گرم کربوهدرات در هر…
بیشتر
نوشابه ورزشی

نوشابه ورزشی چیست؟

folder_openتغذیه ورزشی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
انواع نوشابه ورزشی نوشابه های ورزشی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: نوشابه های جایگزین سازی مایعات و نوشابه های کربوهیدراتی (انرژی زا) نوشیدنی های جایگزین سازی مایعات، محلول های رقیقی از الکترولیت ها و قندها (کربوهیدرات) است. متداول…
بیشتر
فهرست