آناتومی عضلات پشت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آناتومی عضلات پشت

آناتومی عضله پشتی بزرگ یا زیربغل

مبدأ عضله: بخش خلفی تاج خاصره و خاجی، زوائد خاری مهره‌های کمری و شش مهره تحتانی پشتی و سطح خارجی سه دنده تحتانی قفسه سینه انتهای عضله: انتهای تحتانی کنار داخلی ناودان بین دو برآمدگی استخوان بازو عمل عضله: نزدیک…
بیشتر

آناتومی عضله ذوزنقه و حرکات تمرینی مرتبط به آن

مبدأ عضله: تارهای بخش فوقانی: قاعده جمجمه، برجستگی استخوان پس‌سری تارهای بخش میانی: زوائد خاری (شوکی) هفتمین مهره گردنی و سه مهره فوقانی پشتی تارهای بخش تحتانی: زوائد خاری (شوکی) چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی انتهای عضله: تارهای بخش فوقانی:…
بیشتر
فهرست