آناتومی عضلات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آناتومی عضلات

آناتومی عضله سه سر بازویی یا پشت بازو

مبدأ عضله: سردراز: تکمه تحت دوری واقع در زیر لبه تحتانی حفره دوری کتف سر خارجی: نیمه فوقانی خارجی استخوان بازو سر داخلی: دوسوم تحتانی سطح خلفی استخوان بازو انتهای عضله: زائده آرنجی استخوان زند زیرین عمل عضله: هر سه سر…
بیشتر

آناتومی عضله پشتی بزرگ یا زیربغل

مبدأ عضله: بخش خلفی تاج خاصره و خاجی، زوائد خاری مهره‌های کمری و شش مهره تحتانی پشتی و سطح خارجی سه دنده تحتانی قفسه سینه انتهای عضله: انتهای تحتانی کنار داخلی ناودان بین دو برآمدگی استخوان بازو عمل عضله: نزدیک…
بیشتر

آناتومی عضله سرینی بزرگ

مبدأ عضله: یک‌چهارم سطح خلفی تاج خاصره، سطح خلفی استخوان خاجی و دنبالچه در نزدیکی استخوان خاصره و نیام ناحیه کمری انتهای عضله: برجستگی سرینی یا تروکانتر سوم و نوار خاصره‌ای – درشت‌نی عمل عضله: الف) باز کردن مفصل ران…
بیشتر

آناتومی عضله دالی یا دلتوئید

مبدأ عضله: تارهای بخش قدامی: یک‌سوم خارجی سطح قدامی استخوان ترقوه تارهای بخش میانی: بخش خارجی زائده آخرومی تارهای بخش خلفی: لبه تحتانی خار کتف انتهای عضله: برجستگی دالی، واقع در سطح خارجی و میانی استخوان بازو عمل عضله: تارهای…
بیشتر

آناتومی عضله ذوزنقه و حرکات تمرینی مرتبط به آن

مبدأ عضله: تارهای بخش فوقانی: قاعده جمجمه، برجستگی استخوان پس‌سری تارهای بخش میانی: زوائد خاری (شوکی) هفتمین مهره گردنی و سه مهره فوقانی پشتی تارهای بخش تحتانی: زوائد خاری (شوکی) چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی انتهای عضله: تارهای بخش فوقانی:…
بیشتر
فهرست