حجیم سازی

تا چه اندازه می توان انتظار افزایش وزن داشت؟

folder_openتغذیه ورزشی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
مقدار افزایش وزن عضلانی مورد انتظار به چند عامل ژنتیکی از جمله نوع بدن، اختلاط تار عضلانی، آرایش واحد حرکتی و تعادل هورمونی و نیز برنامه تمرینی و رژیم غذایی بستگی دارد. این دهش ژنتیکی است که نسبت انواع گوناگون…
بیشتر
فهرست