تمرینات بدنسازی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تمرینات بدنسازی

آموزش حرکات بدنسازی: سیم کش زیربغل

عضلات درگیر اصلی: پشتی بزرگ (بخش خارجی) فرعی: دلتوئید خلفی، ذوزنقه تحتانی و متوازی الاضلاع نحوه انجام حرکت روی دستگاه سیم کش نشسته و اطمینان حاصل کنید که بالشتک زانو را متناسب با قد خود تنظیم کرده اید. این بالشتک…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: نشر از جانب

عضلات درگیر اصلی: دلتوئید میانی فرعی: دلتوئید قدامی، دلتوئید خلفی و ذوزنقه نحوه انجام حرکت دمبل ها را در دست گرفته و صاف بایستید. دست ها باید به صورت کاملا کشیده، در کنار بدن و کف دست ها به سمت…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: پرس پا

عضلات درگیر اصلی: چهارسرران فرعی: سرینی بزرگ، همسترینگ نحوه انجام حرکت برای انجام این تمرین روی دستگاه پرس پا قرار گرفته و در حالی که فاصله پاها به اندازه سرشانه است، پاها را روی دستگاه قرار دهید. دستگاه را از…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: شراگ با هالتر

عضلات درگیر اصلی: ذوزنقه (تارهای فوقانی و میانی)، بالابرنده کتف فرعی: دلتوئید و عضلات ساعد (خم کننده های انگشتان و ساعد) نحوه انجام حرکت هالتر را در امتداد طول بازو و جلوی ران ها نگه دارید. فاصله دست ها باید…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: اسکات

عضلات درگیر اصلی: چهارسرران فرعی: سرینی و همسترینگ (نیم غشایی، نیم وتری و دوسررانی)، عضله های نزدیک کننده ران (بزرگ، طویل و کوتاه)، راست داخلی، کشنده پهن نیام، بازکننده ستون فقرات و عضلات شکم. نحوه انجام حرکت هالتر را روی…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: پشت پا دستگاه

عضلات درگیر اصلی: همسترینگ فرعی: سرینی و دوقلو نحوه انجام حرکت دستگاه را با توجه به قد خود تنظیم کرده، سپس روی دستگاه دراز بکشید. پَدِ پایینی دستگاه باید پشت پای شما و چند اینچ زیر ساق قرار گرفته باشد.…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: پشت بازو هالتر نشسته

عضلات درگیر اصلی: سه سربازویی فرعی: دلتوئید و عضلات ساعد (بازکننده های مچ دست و انگشتان) نحوه انجام حرکت صاف بنشینید و هالتر را در بالای سر نگه دارید. میله را از بالا و با فاصله کم دست ها بگیرید.…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: دیپ پارالل

عضلات درگیر اصلی: سه سربازویی فرعی: سینه ای بزرگ، دلتوئید و عضلات ساعد (بازکننده های مچ دست و انگشتان) نحوه انجام حرکت برای قرارگیری در نقطه شروع بدن خود را در حالی دست ها کشیده و مفاصل تقریبا قفل هستند…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: جلوبازو دمبل چکشی

عضلات درگیر اصلی: بازویی قدامی، بازویی زنداعلایی فرعی: دوسربازویی و ساعد نحوه انجام حرکت دمبل ها را در دست گرفته و در حالی که دست ها صاف هستند بایستید. آرنج ها باید در کنار و کف دست ها رو به…
بیشتر

آموزش حرکات بدنسازی: جلوبازو هالتر

عضلات درگیر اصلی: دوسربازویی فرعی: بازویی قدامی، بازویی زنداعلایی، دلتوئید قدامی و ساعد (خم کننده های مچ دست و انگشتان) نحوه انجام حرکت میله هالتر را در دست گرفته و در حالی که فاصله دست ها به اندازه سرشانه است،…
بیشتر
فهرست