تمرین پلانک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تمرین پلانک

آموزش تمرینات با وزن بدن: پلانک راه رفتن

کاربرد این تغییر پیشرفته پلانک، برای توسعه پایداری شانه و تنه، هماهنگی و آمادگی قلبی عروقی بسیار مناسب است. پیش‌نیازها توانایی انجام پلانک دمر ایستا برای حداقل ۳۰ ثانیه. بدون سابقه قبلی آسیب شانه. مراحل با درازکشیدن روی شکم و…
بیشتر
فهرست