آیا تمرینات هوازی به تنهایی باعث افزایش حجم عضلانی می شود؟

برخلاف تصور عمومی، نتایج بیشتر تحقیقات نشان می دهد که تمرینات هوازی می تواند باعث افزایش حجم عضلانی در افراد غیر ورزشکار ایجاد نماید. توده عضلانی کسب شده پس از تمرینات هوازی کوتاه مدت (۱۲ هفته)، با میزان گزارش شده…
بیشتر

مدت تکرارها برای افزایش حجم عضلانی باید چقدر باشد؟

مدت تکرارها، نشان دهنده مجموع اجزای درون گرا، برون گرا و ایزومتریک یک تکرار است و براساس سرعت اجرای حرکات، قابل پیش بینی است. اغلب، سرعت به عنوان یک ترکیب سه رقمی بیان می شود که در آن، عدد اول…
بیشتر

مقدار زمان استراحت بین ست ها برای افزایش حجم عضلانی باید چقدر باشد؟

دوره استراحت را می توان به سه گروه عمده تقسیم بندی کرد: کوتاه (۳۰ ثانیه یا کمتر)، متوسط (۶۰-۹۰ ثانیه) و طولانی (۳ دقیقه یا بیشتر). دوره های کوتاه مدت استراحت با افزایش چشمگیر تجمع متابولیت ها همراه هستند. راتامس…
بیشتر

تعداد تکرار مناسب برای افزایش حجم عضلانی باید چقدر باشد؟

بار تمرین، به طور گسترده ای به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای دخیل در افزایش حجم عضلانی به تمرین مقاومتی شمرده می شود. شدت بار به معنی درصدی از یک تکرار بیشینه است که در یک فعالیت ورزشی معین…
بیشتر

مقدار حجم تمرین در افراد کم تجربه و پر تجربه برای افزایش حجم عضلانی باید چقدر باشد؟

folder_openبدنسازی
turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
منظور از حجم تمرین، میزان فعالیت ورزشی انجام شده در واحد زمان می باشد. حجم، معمولاً به عنوان تعداد تکرارهای انجام شده در یک جلسه تمرین مقاومتی ( ست ضربدر تکرار) بیان می شود. با این حال، میزان بار جا…
بیشتر

برای افزایش حجم عضلانی، دامنه حرکتی حرکات باید چقدر باشد؟

folder_openبدنسازی
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
یکی از اصول پایه پذیرفته شده آناتومی ساختاری و حرکت شناسی این است که اجرای هر فعالیت ورزشی در زوایای مختلف، مشارکت بیشتر عضلات را به همراه دارد. به عنوان مثال شواهد نشان می دهد که طی حرکت بازکردن زانو…
بیشتر

مقدار مصرف کربوهیدرات برای افزایش حجم عضلانی باید چه قدر باشد؟

folder_openبدنسازی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
کربوهیدرات ها، ترکیباتی با پایه گیاهی هستند که همانند پروتئین در رژیم غذایی، به ازای هر گرم، ۴ کیلوکالری انرژی تولید می کند. به طور کلی کربوهیدرات ها به دو دسته کربوهیدرات های ساده (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها به ترتیب…
بیشتر
افزایش حجم عضلانی

۳ عامل افزایش حجم عضله

در افزایش افزایش حجم عضله سه عامل دخیل است. تنش مکانیکی فشار متابولیکی آسیب عضله   تنش مکانیکی عضلات به دلیل تغییر در بار مکانیکی بسیار حساس اند. بنابراین، برخی از پژوهشگران حدس می زنند که تنش مکانیکی، اصلی ترین…
بیشتر
افزایش حجم عضلانی

کانون توجه و افزایش حجم عضلانی

folder_openبدنسازی
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
کانونی کردن توجه یکی از جنبه های یادگیری حرکتی می باشد که به خوبی شناخته شده است و استفاده از آن کاربردهای مهمی برای افزایش حجم عضلانی دارد. از نقطه نظر تمرینات مقاومتی، کانونی کردن توجه به این که فرد…
بیشتر
مکمل کراتین

کراتین چیست؟

folder_openمکمل ها
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
کراتین یک ترکیب آلی ازت دار است که اغلب از خوردن گوشت قرمز یا سفید (ماهی و ..) به دست می آید. با این حال در بدن در کلیه، کبد و لوزالمعده نیز تولید می شود. کراتین به طور طبیعی…
بیشتر
فهرست