لیف غضروفی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. لیف غضروفی

غضروف چیست؟ انواع آن کدامند؟

غضروف چیست؟ غضروف یک بافت محکم و منعطف است و از سلول هایی به نام کندروسیت ها (سلول های غضروفی) که ماتریکسی برون سلولی آن را احاطه کرده اند، ساخته شده است. دو نوع غضروف وجود دارد: غضروف مفصلی یا…
بیشتر
فهرست