برای پی بردن به مزاج خود، در پاسخ به سؤالات، گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگی های واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.
تشخیص مزاج شما توسط آقای ابوالفضل زاهدی متخصص طب اسلامی انجام می شود. اقای ابوالفضل زاهدی نویسنده کتاب مزاج شناسی زیر می باشد.
دانلود کتاب مزاج شناسی
 

 

 

تست مزاج شناسی رایگان