برای پی بردن به مزاج خود، در پاسخ به سؤالات، گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگی های واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.
تشخیص مزاج شما توسط آقای ابوالفضل زاهدی متخصص طب اسلامی انجام می شود. اقای ابوالفضل زاهدی نویسنده کتاب مزاج شناسی زیر می باشد.

دانلود کتاب مزاج شناسی

ابوالفضل زاهدی
ابوالفضل زاهدی

بعد از پرکردن فرم مزاج شناسی زیر، دکمه ارسال را بزنید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید. تست مزاج شناسی و ارایه راهکار درمانی ۳۹تومن می باشد. بعد از پرداخت، حداکثر ۲۴ ساعت، نتیجه تست یعنی غلبه مزاج ها و راهکار درمانی آن براتون ارسال می شود.

 

تست مزاج شناسی

 

بعد از پرکردن فرم مزاج شناسی بالا، دکمه ارسال را بزنید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید. تست مزاج شناسی و ارایه راهکار درمانی ۳۹تومن می باشد. بعد از پرداخت، حداکثر ۲۴ ساعت، نتیجه تست یعنی غلبه مزاج ها و راهکار درمانی آن براتون ارسال می شود.

keyboard_arrow_up