سیستم تمرین ناتوانی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم تمرین ناتوانی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
تمرین ناتوانی ناتوانی عضلانی هنگام  اجرای یک حرکت به نقطه ای گفته می شود که عضلات به طور کامل به خستگی رسیده و توانایی اجرای حتی یک تکرار دیگر با فرم صحیح را ندارند. بدنسازان معمولاً تمام ست هایشان را…
بیشتر
سیستم یک تکرار تا یک ست برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم یک تکرار تا یک ست برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
روش «یک تکرار تا یک ست»  این روش از فاکتور زمان استفاده می کند و استراحت بین ست ها را طوری به مرور کاهش می دهد که در نهایت به یک ست واحد و پیوسته تبدیل شوند. با فرض اینکه…
بیشتر
سیستم تمرین موجی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم تمرین موجی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
روش تمرین موجی  با بهره گیری از این روش تمرینی می توانید قدرت عضلاتتان را در عرض شش تا هشت هفته تا مرز ۱۰ درصد افزایش دهید. دلیل این موضوع هم به افزایش کم و تدریجی وزنه ها در هر…
بیشتر
سیستم استراحت-توقف برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم استراحت-توقف برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
تکنیک استراحت-توقف تمرین به روش استراحت-توقف عبارت است از توقف در میانه یک ست، چند لحظه استراحت و سپس اجرای ادامه آن ست. مزیت اصلی این روش در این است که از توانایی ریکاوری سریع عضلات بهره می گیرد و…
بیشتر
سیستم تمرین 5 در 10 برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم تمرین ۵ در ۱۰ برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
تمرین ۵ در ۱۰ برنامه تمرینی ۵ در ۱۰ از دو دامنه تکرار متفاوت استفاده می کند تا هر دو فاکتور قدرت و حجم عضلانی را به حداکثر برساند. بخش “۵” این برگرفته از روش روش تمرینی “۵ در ۵”…
بیشتر
سیستم ست های کاهشی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم ست های کاهشی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
روش ست های کاهشی در ست های کاهشی، هدف این است که ۷۰ تکرار از یک حرکت را در قالب چهارست تکمیل کنید. برای شروع باید به سراغ وزنه ای بروید که توانایی اجرای حدود ۲۰ تکرار از حرکت موردنظر…
بیشتر
سیستم کاهش 16 هفته ای برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم کاهش ۱۶ هفته ای برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
کاهش ۱۶ هفته ای این برنامه شامل یک طرح پیشرفت گام به گام است که با وزنه های سبک و تکرارهای زیاد شروع می شود و در طی یک دوره ۱۶ هفته ای به وزنه های سنگین و تکرارهای کم …
بیشتر
پاورلیفتینگ

برنامه قدرت برتر برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
برنامه قدرت برتر این برنامه براساس دستاوردهای پژوهشگران ژاپنی شکل گرفته است. این پژوهشگران دریافتند که اگر یک ست پرتکرار به انتهای ست های عادی هر حرکت اضافه شود، میزان افزایش قدرت بیشتر از حالتی خواهد بود که تمرین فقط…
بیشتر
تکنیک تکرارهای منفی در بدنسازی

تمرین قدرتی با تکرارهای منفی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
تمرین قدرتی با تکرارهای منفی در تمرین با تکرارهای منفی، بخش برون گرا یا منفی حرکت مورد تاکید بیشتری قرار می گیرد. در تمرینات افزایش حجم، تکرارهای منفی در اواخر ست ها و به عنوان یک تکنیک اضافی اجرا می…
بیشتر
سیستم 2-3-5 برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

سیستم ۲-۳-۵ برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
روش ۲-۳-۵ این برنامه ده هفته ای برای به اوج رسانی قدرت بیشینه طراحی شده و بهترین کاربرد آن برای ورزشکارانی است که حداقل یک سال تجربه تمرین مستمر دارند. روش ۲-۳-۵ ازهمان ابتدا سنگین است و به مرور حتی…
بیشتر
keyboard_arrow_up