پاورلیفتینگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پاورلیفتینگ

برنامه قدرت برتر برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
برنامه قدرت برتر این برنامه براساس دستاوردهای پژوهشگران ژاپنی شکل گرفته است. این پژوهشگران دریافتند که اگر یک ست پرتکرار به انتهای ست های عادی هر حرکت اضافه شود، میزان افزایش قدرت بیشتر از حالتی خواهد بود که تمرین فقط…
بیشتر
آموزش بدنسازی

تمرین قدرتی با تکرارهای منفی برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
تمرین قدرتی با تکرارهای منفی در تمرین با تکرارهای منفی، بخش برون گرا یا منفی حرکت مورد تاکید بیشتری قرار می گیرد. در تمرینات افزایش حجم، تکرارهای منفی در اواخر ست ها و به عنوان یک تکنیک اضافی اجرا می…
بیشتر

سیستم ۲-۳-۵ برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
روش ۲-۳-۵ این برنامه ده هفته ای برای به اوج رسانی قدرت بیشینه طراحی شده و بهترین کاربرد آن برای ورزشکارانی است که حداقل یک سال تجربه تمرین مستمر دارند. روش ۲-۳-۵ ازهمان ابتدا سنگین است و به مرور حتی…
بیشتر

سیستم ۶ در ۶ در ۶ برای افزایش قدرت در پاورلیفتینگ

folder_openپاورلیفتینگ
commentبدون دیدگاه
سیستم ۶ در ۶ در ۶ مشابه دیگر برنامه های عدد-محور، این برنامه هم صرفاً شامل انتخاب وزنه ای است که بتوانید شش ست شش تکراری  از حرکت موردنظر را با آن تکمیل کنید. وزنه ایده آل برای این سیستم،…
بیشتر
فهرست