تقلب در رژیم کات

آیا شکستن رژیم باعث بهبود روند چربی سوزی می شود؟

مولفه کلیدی کاهش وزن، توازن انرژی است (انرژی ورودی منهای انرژی مصرفی (EE)). وقتی توازن انرژی، منفی باشد وزن بدن کم میشود. وقتی وزن بدن کاهش یابد، EE نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین ورودی کالریک از ابتدای دوره رژیم غذایی باید تنظیم شود تا آنرا در طی رژیم غذایی بلندمدت جبران کند. کاهش در EE...
برای دسترسی به این پست، شما باید عضویت الماسی یک ماهه را خریداری کنید.
نوشتهٔ پیشین
آنالیز تمرین پشت پا دستگاه
نوشتهٔ بعدی
تشخیص دیسک کمر در منزل

مقالات مرتبظ

نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up