تقویت عضله کشنده پهن نیام

تقویت عضله کشنده پهن نیام

عضله کشنده پهن نیام را بهتر بشناسیم مبدأ عضله: بخش قدامی تاج خاصره و سطح خاصره و زیر تاج خاصره انتهای عضله: در یک‌چهارم بخش تحتانی استخوان ران به نوار خاصره‌ای درشت نئی (نوار ایلیوتیبیال) متصل می‌شود و از این…
بیشتر
تقویت عضله خیاطه

تقویت عضله خیاطه

عضله خیاطه را بهتر بشناسیم. مبدأ عضله: خار خاصره‌ای قدامی فوقانی و لبه فوقانی بریدگی بین دو خار خاصره انتهای عضله: بخش قدامی تحتانی لقمه داخلی استخوان درشت‌نی عمل عضله: خم کردن ران خم کردن زانو چرخش خارجی ران هنگام خم…
بیشتر
تقویت عضله دندانه ای قدامی

تقویت عضله دندانه ای قدامی

folder_openحرکت شناسی
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
عضله دندانه ای قدامی را بهتر بشناسیم. مبدأ عضله: سطح جانبی نه دنده فوقانی قفسه سینه انتهای عضله: تمام طول لبه داخلی استخوان کتف در سطح قدامی آن عمل عضله: الف) دور کردن کتف از ستون مهره ب) چرخش بالایی…
بیشتر
آنالیز تمرین پشت پا

آنالیز تمرین پشت پا دستگاه

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
عضله همسترینگ از سه عضله نیم غشایی، نیم وتری و دوسررانی تشکیل شده است. در حرکت پشت پا دستگاه، عضله همسترینگ تقویت می شود. سر ثابت عضله همسترینگ به برجستگی نشیمنگاهی لگن و سر متحرک آن به استخوان ساق متصل…
بیشتر
تمرین جلوبازو

راه میانبر برای افزایش رکورد در تمرین جلوبازو

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
در این مقاله می خواهیم راهی را آموزش بدیم که حرکت جلوبازو با هالتر را با وزنه های بیشتری جا به جا کنید.  در ابتدا باید رابطه طول-تنش در بدنسازی را توضیح دهیم. رابطه طول تنش میگه، عضله زمانی می…
بیشتر

سطوح و محورهای حرکتی کدامند؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
سطوح  و محورهای حرکتی سطوح حرکتی وقتی مفاصل مختلف بدن و حرکات آنها را تجزیه و تحلیل کنیم، توصیف آنها براساس سطوح ویژه حرکتی مفید خواهد بود. حرکات مختلف مفصل را می‌توان براساس سه سطح ویژه حرکتی طبقه بندی کرد.…
بیشتر

اعمال عضلانی شانه کدامند؟ قدرت عضلات شانه چقدر است؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
اعمال عضلانی شانه عضلات درگیر در دورکردن و خم کردن شانه مشابه هستند. هنگام دورکردن و خم کردن بازو عضله دالی ۵۰ درصد نیروی عضلانی لازم برای بالا آوردن بازو را تولید می کند. هر چه دامنه دورکردن بیشتر شود،…
بیشتر

اعمال عضلانی زانو کدامند؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
اعمال عضلانی زانو باز کردن زانو حرکت بسیار مهمی در تولید توان اندام تحتانی برای هر گونه پیشروی یا انتقال بدن است. بافت عضلانی تولید کننده حرکت باز کردن نیز، غالباً برای انقباض برون گرا و کاهش شتاب خم کردن…
بیشتر

قدرت و نیروی مفصل زانو چقدر است؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
قدرت و نیروی مفصل زانو در طی دامنه حرکتی عضلات باز کننده معمولاً قوی تر از عضلات خم کننده هستند. اوج قدرت بازکنندگی زانو، در ۵۰ تا ۷۰ درجه خم کردن زانو حاصل می شود. وضعیت قدرت بیشینه (حداکثر) براساس…
بیشتر

قدرت و نیروی مفصل ران چقدر است؟

folder_openحرکت شناسی
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
قدرت و نیروی مفصل ران عضلات ران می توانند هنگام باز کردن ران، بیشترین برون داد قدرتی را تولید کنند. حجیم ترین عضله بدن، یعنی سرینی بزرگ با همکاری عضلات همسترینگ، ران را باز می کنند. بیشترین قدرت باز کنندگی…
بیشتر
فهرست

ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان این آموزش ارزشمند را دریافت کنید

کتاب الکترونیکی حرکت شناسی در بدنسازی
برایم ایمیل شود
این فرصت خاص را از دست ندهید
close-link