حرکت شناسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. حرکت شناسی

سطوح و محورهای حرکتی کدامند؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
سطوح  و محورهای حرکتی سطوح حرکتی وقتی مفاصل مختلف بدن و حرکات آنها را تجزیه و تحلیل کنیم، توصیف آنها براساس سطوح ویژه حرکتی مفید خواهد بود. حرکات مختلف مفصل را می‌توان براساس سه سطح ویژه حرکتی طبقه بندی کرد.…
بیشتر

اعمال عضلانی شانه کدامند؟ قدرت عضلات شانه چقدر است؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
اعمال عضلانی شانه عضلات درگیر در دورکردن و خم کردن شانه مشابه هستند. هنگام دورکردن و خم کردن بازو عضله دالی ۵۰ درصد نیروی عضلانی لازم برای بالا آوردن بازو را تولید می کند. هر چه دامنه دورکردن بیشتر شود،…
بیشتر

اعمال عضلانی زانو کدامند؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
اعمال عضلانی زانو باز کردن زانو حرکت بسیار مهمی در تولید توان اندام تحتانی برای هر گونه پیشروی یا انتقال بدن است. بافت عضلانی تولید کننده حرکت باز کردن نیز، غالباً برای انقباض برون گرا و کاهش شتاب خم کردن…
بیشتر

قدرت و نیروی مفصل زانو چقدر است؟

folder_openحرکت شناسی
commentبدون دیدگاه
قدرت و نیروی مفصل زانو در طی دامنه حرکتی عضلات باز کننده معمولاً قوی تر از عضلات خم کننده هستند. اوج قدرت بازکنندگی زانو، در ۵۰ تا ۷۰ درجه خم کردن زانو حاصل می شود. وضعیت قدرت بیشینه (حداکثر) براساس…
بیشتر

قدرت و نیروی مفصل ران چقدر است؟

folder_openحرکت شناسی
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
قدرت و نیروی مفصل ران عضلات ران می توانند هنگام باز کردن ران، بیشترین برون داد قدرتی را تولید کنند. حجیم ترین عضله بدن، یعنی سرینی بزرگ با همکاری عضلات همسترینگ، ران را باز می کنند. بیشترین قدرت باز کنندگی…
بیشتر

اعمال عضلانی تنه کدامند؟

اعمال عضلانی تنه باز کردن تنه حرکت مهمی است که برای بالا آوردن تنه و حفظ وضعیت ایستادن راست از آن استفاده می شود. عضلاتی که برای باز کردن تنه فعال می شوند، نقش مهمی در خم کردن تنه ایفا…
بیشتر

غضروف چیست؟ انواع آن کدامند؟

غضروف چیست؟ غضروف یک بافت محکم و منعطف است و از سلول هایی به نام کندروسیت ها (سلول های غضروفی) که ماتریکسی برون سلولی آن را احاطه کرده اند، ساخته شده است. دو نوع غضروف وجود دارد: غضروف مفصلی یا…
بیشتر

آناتومی عضله پشتی بزرگ یا زیربغل

مبدأ عضله: بخش خلفی تاج خاصره و خاجی، زوائد خاری مهره‌های کمری و شش مهره تحتانی پشتی و سطح خارجی سه دنده تحتانی قفسه سینه انتهای عضله: انتهای تحتانی کنار داخلی ناودان بین دو برآمدگی استخوان بازو عمل عضله: نزدیک…
بیشتر

آناتومی عضله سرینی بزرگ

مبدأ عضله: یک‌چهارم سطح خلفی تاج خاصره، سطح خلفی استخوان خاجی و دنبالچه در نزدیکی استخوان خاصره و نیام ناحیه کمری انتهای عضله: برجستگی سرینی یا تروکانتر سوم و نوار خاصره‌ای – درشت‌نی عمل عضله: الف) باز کردن مفصل ران…
بیشتر

آناتومی عضله دالی یا دلتوئید

مبدأ عضله: تارهای بخش قدامی: یک‌سوم خارجی سطح قدامی استخوان ترقوه تارهای بخش میانی: بخش خارجی زائده آخرومی تارهای بخش خلفی: لبه تحتانی خار کتف انتهای عضله: برجستگی دالی، واقع در سطح خارجی و میانی استخوان بازو عمل عضله: تارهای…
بیشتر
فهرست