آسیب شناسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آسیب شناسی

ارتباط زاویه Q و آسیب در بدنسازی

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
زاویه Q به عنوان زاویه تشکیل شده بین دو خط وصل کننده ی خار خاصره قدامی فوقانی ( ASIS) به مرکز کشکک و خط وصل کننده بین مرکز کشکک و برجستگی درشت نی تعریف می شود. این زاویه نشان دهنده…
بیشتر

روش تست و درمان بی ثباتی شانه

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
  یکی از آسیب های شایع بین ورزشکاران، دررفتگی مفصل شانه است. دررفتگی باعث ایجاد بی ثباتی در مفصل شانه می شود. برای ارزیابی و تشخیص بی ثباتی و ناپایداری شانه، از فرد تست sulcus sign گرفته می شود. برای…
بیشتر

پیچ خوردگی (آسیب رباط یا اسپرین) چیست؟

folder_openآسیب شناسی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
رباط ها متشکل از بافت همبند متراکم سازمان یافته در باندهای کلاژنی موازی (فیبروبلاست) هستند. اگرچه این باندها به صورت موازی نظم یافته اند ولی همه تارهای کلاژن به موازات هم قرارنگرفته اند. رباط ها و تاندون ها از لحاظ…
بیشتر

استرین (کشیدگی عضلانی) چیست؟

در صورتی که یک واحد عضلانی-تاندونی تحت کشش بیش از حد قرار گیرد یا در برابر مقاومت بسیار زیاد وادار به انقباض شود، به علت تجاوز از حدود وسعت پذیری  یا قابلیت های کششی، ضعیف ترین جزء داخل واحد آسیب…
بیشتر

آسیب منیسک زانو

منیسک داخلی و خارجی یک جفت ساختمان فیبری غضروفی هستند که بین استخوان ران و درشت نی قرار می گیرند. منیسک داخلی، محلی برای قرارگیری لقمه داخلی ران بر روی لقمه یا طبق داخلی درشت‌نی محسوب می‌شود. به همین ترتیب…
بیشتر

آسیب رباط صلیبی زانو

۴ رباط اصلی زانو که شامل دو رباط جانبی و دو رباط صلیبی است، از مفصل درشت نئی ران محافظت می کنند. رباط های صلیبی در فضای بین دو کندیل استخوان ران قرار می گیرند. رباط صلیبی قدامی (ACL) از…
بیشتر
بورسیت یا التهاب کیسه زلالی

آسیب بورسیت یا التهاب کیسه زلالی چیست؟

در اکثر نواحی به خصوص در اطراف مفاصل، بین تاندون و استخوان، پوست و استخوان و بین دو عضله اصطکاک ایجاد می شود. اگر برخی مکانیسم های حمایتی در نواحی دارای اصطکاک زیاد وجود نداشته باشند، احتمال تحریک مزمن و…
بیشتر
فهرست