پرس سرشانه هالتر از پشت

پرس سرشانه هالتر از پشت آسیب زاست یا نه؟

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
عضلات درگیر اصلی: دلتوئید قدامی فرعی: دلتوئید میانی، سه سربازویی، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه ای بزرگ یکی از تمرینات تقویتی برای عضلات دلتوئید مفصل شانه حرکت پرس سرشانه هالتر از پشت است. خیلی از افراد مبتدی این حرکت را…
بیشتر
مایوستاتین و بدنسازی

مایوستاتین و آسیب در بدنسازی

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
مهار آرتروژنیک چیست؟ مهار آرتروژنیک هنگامی در عضله صورت میگیرد که فعالیت بیش از اندازه آن عضله منجر به وخیم تر شدن آسیب یا پاتولوژی میشود. به طور مثال، عضله پهن داخلی عضله چهار سرران وظیفه بازکردن انتهایی زانو را…
بیشتر
علت دررد زانو بعد از بدنسازی

علت درد زانو بعد از بدنسازی

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
هنگام اجرای حرکت اسکات و موقع پایین آمدن، ابتدا باید مفصل ران حرکت کند و سپس مفصل زانو. این روند و ترتیب حرکتی، باعث می شود بیشتر نیروها و فشارها بر مفصل ران اعمال شود. ولی اگر موقع پایین آمدن،…
بیشتر
آموزش حرکات بدنسازی: اسکات

اثرات تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر مفصل زانو

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
شناخت نیروهای حول یک مفصل ضروری است. پالمیتیر و همکارانش یک مدل بیومکانیکی از اندام تحتانی مطرح نمودند که دو نیروی اصلی در مفصل زانو را به طور کمی نشان می دهد. نیروی برشی در یک جهت خلفی اتفاق می…
بیشتر
آموزش حرکات بدنسازی: اسکات

اثرات تمرینات زنجیره حرکتی باز در مقایسه با بسته بر روی مفصل کشککی رانی

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
اثرات تمرینات زنجیره حرکتی باز در مقایسه با تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر روی مفصل کشککی رانی نیز باید در نظر گرفته شوند. در زنجیره حرکتی باز (تمرین جلوپا)، زمانی که زانو از ۹۰ درجه خم شدن به سمت بازشدن…
بیشتر
زاویه Q و آسیب زانو در بدنسازی

ارتباط زاویه Q و آسیب در بدنسازی

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
زاویه Q به عنوان زاویه تشکیل شده بین دو خط وصل کننده ی خار خاصره قدامی فوقانی ( ASIS) به مرکز کشکک و خط وصل کننده بین مرکز کشکک و برجستگی درشت نی تعریف می شود. این زاویه نشان دهنده…
بیشتر
بی ثباتی شانه

روش تست و درمان بی ثباتی شانه

folder_openآسیب شناسی
commentبدون دیدگاه
  یکی از آسیب های شایع بین ورزشکاران، دررفتگی مفصل شانه است. دررفتگی باعث ایجاد بی ثباتی در مفصل شانه می شود. برای ارزیابی و تشخیص بی ثباتی و ناپایداری شانه، از فرد تست sulcus sign گرفته می شود. برای…
بیشتر
آسیب رباط زانو

پیچ خوردگی (آسیب رباط یا اسپرین) چیست؟

folder_openآسیب شناسی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
رباط ها متشکل از بافت همبند متراکم سازمان یافته در باندهای کلاژنی موازی (فیبروبلاست) هستند. اگرچه این باندها به صورت موازی نظم یافته اند ولی همه تارهای کلاژن به موازات هم قرارنگرفته اند. رباط ها و تاندون ها از لحاظ…
بیشتر
سترین (کشیدگی عضلانی) چیست؟

استرین (کشیدگی عضلانی) چیست؟

در صورتی که یک واحد عضلانی-تاندونی تحت کشش بیش از حد قرار گیرد یا در برابر مقاومت بسیار زیاد وادار به انقباض شود، به علت تجاوز از حدود وسعت پذیری  یا قابلیت های کششی، ضعیف ترین جزء داخل واحد آسیب…
بیشتر
فهرست

ایمیلتان را وارد کنید تا همین الان این آموزش ارزشمند را دریافت کنید

کتاب الکترونیکی حرکت شناسی در بدنسازی
برایم ایمیل شود
این فرصت خاص را از دست ندهید
close-link