افزایش پرش

پدیده PAP در بدنسازی

folder_openبدنسازی
commentبدون دیدگاه
در بدنسازی پدیده ای به نام PAP وجود دارد. PAP مخفف Post activation potentiation است. این پدیده می گوید انجام تمرین قدرتی نزدیک به یک تکرار بیشینه باعث توان بیشتر در تمرینات انفجاری بعدی می شود. استفاده از PAP به…
بیشتر
ترتیب اجرای حرکات بدنسازی

ترتیب اجرای حرکات بدنسازی

folder_openبدنسازی
commentبدون دیدگاه
در جلسه تمرین، کدام تمرین را در ابتدا انجام دهیم؟ تمرینات توانی مانند حرکات یک ضرب و دوضرب وزنه برداری که تمرینات چند مفصلی هستند باید در ابتدا و شروع تمرینات انجام شود. ما در ابتدای تمرین بیشترین انرژی را…
بیشتر
هم انقباضی در بدنسازی

نحوه تامین ثبات مفاصل در بدنسازی

folder_openبدنسازی
commentبدون دیدگاه
هم انقباضی در بدنسازی هم انقباضی یعنی دو عضله موافق و مخالف باهم همکاری کرده تا حرکات بدنسازی را به نحوه احسن اجرا کنید. هم انقباضی معمولاً در زنجیره حرکتی بسته اتفاق می افتد. زنجیره حرکتی بسته یعنی اندام ها…
بیشتر
ضعیف ترین عضله بدنسازها

ضعیف ترین عضله بدنسازها

folder_openبدنسازی
commentبدون دیدگاه
ضعیف ترین عضله بدنسازها کدام است؟ بسیاری از بدنسازها، عضلات سینه، عضلات دلتوئید و عضلات شکم را بسیار تقویت می کنند و از عضلاتی که کتف و مفصل شانه را ثبات می دهند غافل هستند. این بدنسازها معمولا ضعف در…
بیشتر

برای حجیم شدن عضلات چهارسرران در حرکت اسکات باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

folder_openبدنسازی
commentبدون دیدگاه
وضعیت اسکات از جلو: این امکان را به شما می دهد که تنه را تا حد ممکن به حالت قائم نگه دارید و این برای موردهدف قراردادن عضلات چهارسر ران بسیار مهم است. همچنین به اکثر ورزشکاران امکان اجرای آسان…
بیشتر

تمرینات زنجیره حرکتی بسته و باز چیست؟

folder_openبدنسازی
commentبدون دیدگاه
در سال های اخیر مفهوم تمرین زنجیره حرکتی بسته به عنوان تکنیکی موثر و سودمند در توانبخشی به ویژه در صدمات اندام تحتانی مورد توجه قرار گرفته است. مفاصل مچ، زانو و ران زنجیره حرکتی اندام تحتانی را تشکیل می…
بیشتر
آرنولدشو آموزش بدنسازی

در دوران آسیب دیدگی، چگونه توده عضلانی را حفظ کنیم؟

folder_openبدنسازی
commentبدون دیدگاه
حفظ توده عضلانی در دوران آسیب دیدگی آسیب دیدگی ها، باعث می گردند که یک دوره زمانی تمرینات را محدود و یا متوقف کنید. در نتیجه استراحت در بستر یا عدم فعالیت، توده عضلانی تحلیل می رود. این یک تهدید…
بیشتر
فهرست