کتابخانه پرورش اندام

439,000 تومان

مجموعه کتابخانه بدنسازی
شامل 3 جلد کتاب
  1. حرکت شناسی در بدنسازی
  2. اصلاح ناهنجاری در بدنسازی
  3. آنالیز حرکات در بدنسازی

توضیحات

کتابخانه پرورش اندام(۳ جلد کتاب بدنسازی)

تمام این ۳ جلد کتاب بدنسازی ارزشمند را فقط با ۴۲۹هزار تومان دریافت کنید. 
کتابخانه بدنسازی یک مجموعه ۳ جلدی کتاب بدنسازی است که برای بدنسازان، مربیان بدنسازی و ورزشکاران طراحی شده است. این مجموعه شامل جدیدترین مطالب در زمینه بدنسازی می باشد. هر کتاب به ارائه نکات کاربردی فراوانی می‌پردازد. نویسنده این کتب، ابوالفضل زاهدی می باشد.

کتاب بدنسازی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هر کتاب بر عکس کتاب کلیک کنید

کتاب حرکت شناسی در بدنسازی

فهرست مطالب کتاب حرکت شناسی

فصل اول: مقدمه حرکت شناسی
در این فصل با سطوح و محور حرکتی  و اصطلاحات حرکتی آشنا می شوید.
فصل دوم: کمربند شانه
در این فصل با نحوه تقویت عضلات کمربندشانه مثل ذوزنقه ای، گوشه ای، متوازی الاضلاع، دندانه ای قدامی و سینه کوچک آشنا می شوید.
فصل سوم: مفصل شانه
در این فصل نحوه تقویت عضلات مفصل شانه مثل دالی، غرابی بازویی، فوق خاری، تحت خاری، گردکوچک، تحت کتفی، گردبزرگ، پشتی بزرگ و سینه ای بزرگ را یادخواهید گرفت.
فصل چهارم: مفصل آرنج و مفصل زندزیرینی-زندزبرینی
در این فصل یاد می گیرید چگونه عضلات مفصل آرنج مثل عضله دوسربازویی، بازویی قدامی، سه سربازویی و دیگر عضلات را تمرین دهید.
فصل پنجم: مفاصل مچ دست و دست
در این فصل با نحوه تقویت عضلات خم کننده و بازکننده مچ دست آشنا می شوید.
فصل ششم: تجزیه‌وتحلیل عضلانی تمرینات اندام فوقانی
در این فصل با آنالیز حرکات بدنسازی مثل پرس سینه، بارفیکس، شنا سوئدی، جلوبازو دمبل و غیره آشنا می شوید.
فصل هفتم: مفصل ران و کمربند لگنی
در این فصل نحوه تقویت عضلات مفصل ران مثل سرینی کوچک، سرینی میانی، سرینی بزرگ، همسترینگ و دیگر عضلات را بررسی خواهیم کرد.
فصل هشتم: مفصل زانو
در این فصل به معرفی نحوه تقویت عضلات چهارسرران مثل پهن داخلی، پهن خارجی، پهن میانی خواهیم پرداخت.
فصل نهم: مفاصل مچ پا و پا
در این فصل با نحوه تقویت عضلات ساق مثل دوقلو، نعلی و دیگر عضلات آشنا می شوید.
فصل دهم: تجزیه‌وتحلیل عضلانی تمرینات اندام تحتانی
در این فصل به آنالیز حرکات بدنسازی مثل پرس پا، اسکات و دیگر حرکات خواهیم پرداخت.
فصل یازدهم: تنه و ستون مهره
در این فصل تمرینات بدنسازی برای سیکس پک شدن شکم ارائه خواهیم داد.
فصل دوازدهم: تجزیه‌وتحلیل عضلانی تمرینات تنه
در این فصل با آنالیز حرکات بدنسازی مثل کرانچ، سلام ژاپنی و دیگر حرکات آشنا می شوید.

 

 

 

کتاب اصلاح ناهنجاری در بدنسازی

فهرست مطالب کتاب اصلاح ناهنجاری در بدنسازی

بخش اول مقدمه‌ای بر حرکات اصلاحی
فصل اول: آناتومی بدن
آناتومی عملکردی
زیرسیستم
آناتومی عضلات
فصل دوم: اصول علمی در عدم تعادل عضلانی
عدم تعادل عضلانی
تعادل عضلانی در عملکرد و پاتولوژی
بخش دوم مراحل ارزیابی در حرکات اصلاحی
فصل سوم: ارزیابی وضعیت بدنی ایستا
فصل چهارم: ارزیابی حرکت
ارزیابی حرکات عملکردی
الگوهای حرکتی پایه جندا
آزمون‌های عضلانی دستی انتخابی
فصل پنجم: ارزیابی طول عضله
تکنیک ارزیابی طول عضله
عضلات یک‌چهارم تحتانی
عضلات یک‌چهارم فوقانی
بخش سوم ناهنجاری‌ها
فصل ششم: ناهنجاری‌های اندام فوقانی
ناهنجاری شانه نابرابر و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
سربه جلو و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
سندرم متقاطع فوقانی و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
ناهنجاری کتف بالدار و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
فصل هفتم: ناهنجاری‌های ستون فقرات
ناهنجاری کایفوز و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
ناهنجاری کج پشتی و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
ناهنجاری پشت تابدار و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
گودی کمر و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
فصل هشتم: ناهنجاری‌های اندام تحتانی
ناهنجاری زانوی ضربدری و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
ناهنجاری زانوی پرانتزی و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
زانوی عقب‌رفته و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
ناهنجاری کف پای صاف و تمرینات اصلاحی برای این عارضه
سندرم محدودیت حرکتی مچ پا و تمرینات اصلاحی برای این عارضه

 

 

 

فهرست مطالب کتاب آنالیز حرکات در بدنسازی

فصل اول: حرکات شانه
نشر خم دمبل
نشر از جلو با دمبل
نشر از جانب
کشیدن طناب به سمت صورت
پرس سرشانه دمبل
فلای معکوس با دستگاه
پرس سرشانه با هالتر
شراگ با هالتر
نشر خم دمبل نشسته
چرخش خارجی بازو با کابل
چرخش داخلی بازو با کابل
فصل دوم: حرکات سینه
پرس سینه هالتر
فلای سیم کش میز صاف
فلای دمبل روی میز شیب دار
فلای دمبل
پرس بالاسینه دمبل
پرس بالاسینه هالتر
کراس اور
شنا سوئدی
پرس زیر سینه دمبل
فصل سوم:حرکات پشت
بارفیکس
پارویی با هالتر
پارویی یک دست
سیم کش زیربغل
پلاور دمبل
ددلیفت با هالتر
سلام ژاپنی
فیله کمر دستگاه
فصل چهارم: حرکات بازو و ساعد
جلوبازو لاری هالتر
جلو بازو دمبل روی میز شیب دار
جلوبازو سیم کش
جلوبازو تمرکزی
جلوبازو دمبل نشسته
جلوبازو سیم کش از کنار
جلوبازو هالتر
جلوبازو لاری دستگاه
جلوبازو دمبل چکشی
جلوبازو هالتر معکوس
جلوبازو سیم کش نشسته به پشت گردن (با دستگاه زیربغل سیم کش)
پرس سینه هالتر دست جمع
پرس پشت بازو دمبل نشسته
پشت بازو سیم کش
پشت بازو هالتر خوابیده
پشت بازو هالتر نشسته
دیپ پشت بازو
پشت بازو کیک بک با دمبل
دیپ روی نیمکت
بازکردن مچ دست با هالتر
خم کردن مچ دست با هالتر
فصل پنجم: حرکات پا
اسکات از جلو
اسکات از عقب با هالتر
آیا در اسکات جلو زدن زانو صحیح است یا خیر؟
آیا انجام اسکات عمیق (پایین رفتن بیش از حد) برای زانوها بد است؟
پرس پا
جلوپا دستگاه
لانگز با دمبل
هاگ پا
کیک بک پا
هیپ تراست با هالتر
ددلیفت پا صاف با دمبل
پشت پا دستگاه
نزدیک کردن ران با دستگاه
دورکردن ران با دستگاه
ساق پا ایستاده دستگاه
ساق پا نشسته با دستگاه
بلند کردن پاشنه ایستاده با دمبل
پرس ساق پا با دستگاه
فصل ششم: حرکات شکم
بالا اوردن پا در حالت آویزان از بارفیکس
دراز و نشست نیمه
چرخش شکم هالتر
شکم کرانچ برعکس
کرانچ مایل
خم شدن جانبی با دمبل
فصل هفتم: حرکات آسیب زا
سرشانه از پشت هالتر
کول با هالتر
چرخش کمر با وزنه
دراز و نشست
بارفیکس پشت گردن
زیربغل سیم کش از پشت
پرس سینه با افزایش قوس کمر

 کتاب آنالیز حرکات در بدنسازی برای چه کسانی مفید است؟

 کتاب آنالیز حرکات در بدنسازی برای بدنسازان و مربیان بدنسازی نوشته‌شده است. اگر مربی یا ورزشکاری هستید که می‌خواهید با آنالیز تمرینات و حرکات آسیب زا در بدنسازی آشنا شوید کتاب درستی را در دست دارید. در این کتاب با عضلات درگیر، نحوه انجام هر حرکت، اشتباهات رایج، نکات حرکت شناسی و نکات آسیب شناسی هر حرکت آشنا می شوید.

 

بخشی از مطالب کتاب آنالیز حرکات در بدنسازی

پرس سرشانه هالتر
عضلات درگیر پرس سرشانه هالتر
اصلی: دلتوئید قدامی
فرعی: دلتوئید میانی، سه سربازویی، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه ای بزرگ
نحوه انجام حرکت پرس سرشانه هالتر
  1. بر روی صندلی در زیر هالتری که در ارتفاعی بالاتر از سر شما قرار گرفته است، بنشینید.
  2. در حالی که فاصله دست ها از عرض شانه بیشتر و کف دست ها به سمت جلو است، هالتر را بگیرید.
  3. هالتر را از جای خود بلند کرده و با کشیدن دست ها آن را بالای سر خود نگه دارید. در طول انجام حرکت، بدن خود را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  4. حال همزمان با انجام عمل دم، هالتر را به آرامی تا سطح سرشانه پایین بیاورید.
  5. سپس هزمان با بازدم، هالتر را به نقطه شروع بازگردانید.
نکات حرکت شناسی پرس سرشانه هالتر
فاصله دست ها: کاهش فاصله دست ها موجب درگیری بیشتر دلتوئید قدامی می شود، زیرا حرکت خم شدن (فلکشن) در مفصل شانه اتفاق می افتد. همچنین کاهش فاصله دست ها باعث تمرکز بیشتر بر عضله سه سربازویی می شود. بیشتر کردن فاصله دست ها موجب درگیری دلتوئید میانی می شود زیرا حرکت دورشدن (ابداکشن) در مفصل شانه اتفاق می افتد. همچنین بیشتر کردن فاصله دست ها موجب کاهش تمرکز روی عضله سه سر بازو می شود.
دامنه حرکت: مکث کوتاه در انتهای حرکت و پیش از قفل شدن دست ها موجب افزایش فشار روی عضله دلتوئید می شود.
وضعیت بدن: انجام این تمرین در حالت نشستن قائم نسبت به حالت ایستاده مشکل تر به نظر می رسد، چون در این شرایط امکان استفاده از اندازه حرکت ناشی از عضلات پا وجود ندارد.

پرس سرشانه هالتر

 

نمونه ای از مشتریان راضی که در اینستاگرام، ۳ کتاب بالا را ثبت سفارش کردند. شما می توانید به راحتی در سایت ثبت سفارش کنید.

کتاب بدنسازی

 

 

کتاب بدنسازی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتابخانه پرورش اندام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

keyboard_arrow_up